Biwo Danbury nou an te deplase nan 78 Triangle Street, Danbury CT 06810

Misyon & Istwa

Ki moun nou ye

Misyon

Ajans Aksyon Kominotè nan Western Connecticut bay sèvis sosyal ak pwogram dirèkteman ak atravè patenarya bay moun, fanmi ak kominote vilnerab ak fèb revni nan Western Connecticut pou ede yo reyalize oto-sifizans ak amelyore lavi yo.

Istwa

Depi 1965, Ajans Aksyon Kominotè Western Connecticut (ansyen The Committee of Danbury (CACD)) te bay yon varyete pwogram sèvis sosyal ki soti nan gadri pou timoun piti jiska asistans gaz pou granmoun aje yo nan fason pou ede fanmi ak moun ki pa gen anpil revni ak tout tan-yo. bezwen chanje pou redwi povrete ak pèmèt kliyan yo reyalize oto-sifizans. CAAWC se yon pati entegral nan yon rezo nan tout peyi nan Ajans Aksyon Kominotè (CAAs) dedye a pran nan elimine povrete. Kòm yon òganizasyon ki pa gen pwofi ki gen plizyè aspè, CAAWC bay yon pakèt sèvis pou kliyan nan vil nan konte Fairfield ak Litchfield. Vil sa yo enkli: Bethel, Brookfield, Bridgewater, Canaan, Cornwall, Danbury, Darien, Greenwich, Kent, New Canaan, New Fairfield, New Milford, Newtown, North Canaan, Redding, Ridgefield, Roxbury, Salisbury, Sharon, Sherman, Stamford, Warren, Washington, Weston & Wilton.

CAAWC resevwa finansman nan men:

Depatman Sèvis Sosyal Connecticut (DSS), Office of Early Childcare (OEC), School Readiness (Danbury), PCLB Foundation, Spectrum, City of Denbury, Newtown, Savings Bank, ak divès kòporasyon ak moun.

htCreole