Biwo Danbury nou an te deplase nan 78 Triangle Street, Danbury CT 06810

Anplwaye

Rankontre Ekip la

MESAJ DIREKTÈ EGZEKITIF LA

Byenveni nan sit entènèt nou an!

Nan CAAWC, nou pran angajman pou bay pwogram holistic ki ranfòse ak sipòte fanmi yo. La a w ap jwenn enfòmasyon sou tout pwogram ak sèvis nou ofri pou kominote Western Connecticut yo. Si w ap chèche yon karyè kote ou ka ede moun yo nan moman yo bezwen, oswa w ap chèche yon òganizasyon ke ou ka bay sipò epi ki gen asirans pou w konnen ke donasyon w yo ap akonpli egzakteman sa ou vle, Lè sa a, sit entènèt nou an ta dwe. ede w nan pran desizyon sa yo.

Antanke Direktè Egzekitif, mwen pran angajman pou m ede konstwi sou pwogram ki deja egziste yo, elaji nan nouvo teritwa epi kenbe epi devlope relasyon solid ak kominote a. Pwogram nou yo ofri yon pakèt sèvis pou kliyan nou yo, tankou asistans lojman, asistans enèji, jesyon ka, fòmasyon travay, gadri ak lòt sèvis ki fèt pou ede moun ak fanmi ki pa gen anpil revni yo reyalize endepandans ak oto-sifizans. Gen yon gwo bezwen nan monn sa a e nou gen chans pou nou fè pati Community Action Network nan bay asistans pou satisfè kèk nan bezwen sa yo.

Nou espere ke enfòmasyon yo pataje sou sit entènèt nou an ap ba ou repons w ap chèche yo. Mwen envite w rete konekte epi tcheke avèk nou regilyèman pou w aprann plis sou travay n ap fè nan kominote a.

Tanpri, ezite kontakte nou si w gen nenpòt kesyon oswa si w ta renmen mande enfòmasyon sou nenpòt nan pwogram nou yo.

Bonjou,

Michelle H. James
Direktè Egzekitif

Anplwaye Administratif

Gloria Sanchez

Direktè Resous Imèn

Nancy J. Grabowski

Espesyalis Planifikasyon & Pèfòmans

Mini Santosh

Direktè Swen Timoun

Junior Mendez

Direktè enèji

Andre Drap

Direktè Finans

Jane Bucher

Asistan Direktè Finans

Sonya Van Norden

Direktè Sit, Stamford

Kristen O'Dell

Asistan Egzekitif

Hermy Castro

Manadjè Pwogram – Jesyon Ka

htCreole